MEDITACE A ENERGETIZACE

   MEDITACE A ENERGETICKÁ HARMONIZACE :

 Jde o zprostředkování vstupu do Vnitřního prostoru, v kterém neseme zápisy, předobrazy svých nemocí a problémů, ale hlouběji též Svobodu, Klid a Harmonii.  Vedená individuální (i skupinová)  meditace, energeticky a inspiračně podpořená metodami rei-ki, SRT, šamanismu. Názorné použití a nácvik jednoduchých, ale mocných očistných metod psychohygieny. Kudy se dá jít do svého Středu. Jak v Něm pracovat, Jeho možnosti (možnosti Já). Výcvik k Sobě-stačnosti ve věcech duchovního i fyzického léčení. Výcvik praktické psychohygieny podle konkrétních potřeb klienta.  

Psychohygiena jako aplikovaná meditace je naprosto nedoceněná možnost denně čistit a léčit svůj vnitřní prostor a tedy i vnější tělesný obal. Nemám-li tuto možnost, tento prostor, odkud vyvěrá můj životní pocit jako celek (a jeho ne-moci), se chronicky udržuje ve stavu zanesení a špíny. Pro nás je nepřípustné nekonat denně hygienu těla. Kdo ale umí a denně dělá hygienu duše, z které na celý svůj život hledíme???  Důsledkem tohoto stavu je neradostný rozvrácený pocit uvnitř a z něj pramenící nemoc.  Pokud začnu čistit, věnovat se tomuto vnitřnímu prostoru, své duši, mohu za čas změnit svůj stav, který mě postupně vyvede k harmonii a tedy zdraví. Je to jedno-Duché.  Použití této metody nemá limit, vše je zde potenciálně léčitelné. Nemoci těla, duše, vztahů - toto vše pramení zevnitř. Zevnitř je lze také vyléčit.

Svým normálním fyzickým životem, tělem a myslí žijeme na povrchu naší skutečnosti. Zabýváme se stále jenom tvary a rysy povrchu. Tak je to přece "normální", jsme tak vychovaní. Ale v hloubi nitra, ve své Podstatě, jsme ryzí Vědomí (já)a Bytí (jsem). Ryzí ve smyslu bez přívlastku:  Já jsem. Ten zbytek za tímto Já Jsem je z hlediska Podstaty jaksi navíc, je to „navršení“ na ryzím jádru.  Ke zkušenosti tohoto jádra (a mějme na paměti, že jde o zkušenost „stavu mysli“, nejde o myšlenkový konstrukt) nevyhnutelně inherentně patří blaženost (ananda). To znamená, že pokud zvládnu se podle své vůle kdykoli ponořit do hloubky pod tato „navršení“ související s mým omezeným individuálním tvarem a mohu se zakoušet jakožto Klid Vědomí, končí nutnost prožívat jedinou perspektivu a definitivu utrpení. Utrpení z tlačení Kainarovy „černý káry, kterou se můj život nazývá“ se změní v pohodový výlet s netušenými výhledy, kdy se můžu podle libosti kochat a užívat si pohodu a svobodu - bytí. A to nezávisle na jakýchkoli vnějších okolnostech!

Jedinečným (léčivým) aspektem Vnitřního prostoru je Láska, schopnost bez podmínek přijmout a milovat vše, tak jak to je. Smíření se vším bez odporu a připoutanosti má obrovský léčebný efekt.

  Toto je v hrubých rysech nástin smyslu meditace. Nic menšího než Mír, Pevnost, Věčnost, Láska. Východisko z koloběhu věčné změny, ztráty a bolesti, rovnou do Věčného Klidu a Bytí.

  Kudy? Přes Klid. Přes Teď. Přes Ticho. Přes Mlčení. Přes Já. Každý tento aspekt, tato kvalita, ev. tento pocit uvnitř v mém vnitřním prostoru stačí najít a prohloubit se v něm, nechat jej ustálit, pustit se všeho ostatního, nechat se zaplavit a vyprázdnit tímto pocitem a najít se a být jako JÁ JSEM.

Individuální vedenou meditaci nabízím v ordinaci na objednání nebo skupinovou jako KURZ MEDITACE každý druhý čtvrtek v yogacentru Malaya v Pardubicích, každou druhou středu v PADMA studiu v Chrudimi.