METODY NAŠÍ PRÁCE

 

       

 Pracujeme jako tým. Každému klientovi, pokud si nepřeje jinak, testujeme v kontaktu s tzv."Vyšším Já" přesný postup léčby, kombinujeme všechny dostupné metody a způsoby, které máme k dispozici za účelem maximalizace efektivity tohoto procesu. Ctíme individualitu a svobodnou vůli každého člověka a jí přizpůsobujeme hledání nejlepší cesty, kudy z problému ven.

 

 Jsme Nekonečná Duše v konečném, limitovaném těle, která se snaží rozvzpomenout se kým skutečně je. Naše možnosti jsou neomezené. Učíme se spolu, abychom toto pochopili a naučili se takto žít i v hmotě, v podmínkách iluze omezenosti. Někdo jsme prvňáček, druhý v páté, třetí na gymplu. Ale podstata je stejná. A vzájemná pomoc by v této škole mohla být samozřejmostí.

 

Na práci nikdy nespěcháme, považujeme za nutné věnovat věcem čas a pozornost. Každý má k dispozici tolik času, kolik potřebuje.