Studio seberozvoje Afortunada poskytuje pomoc při celostním řešení jakýchkoli onemocnění a problémů tělesného, psychického nebo spirituálního rázu. Je zaměřena na to, jak různými metodami rozpouštět podstatu, energii nemocí a tím  se skutečně navrátit do stavu harmonie, nejen potlačovat projevy.  Máme za sebou úspěšné vyléčení tzv. neléčitelných nemocí jako jsou opakující se záněty neléčitelné antibiotiky, astma, ekzémy, autoimunitní nemoci jako např. ulcerující kolitida, crohnova nemoc, migrény, různá tzv. psychiatrická onemocnění, úzkosti a deprese, obezita, a mnohá další. Z hlediska celku lze téměř vždy najít smysl nemoci a vydat se na cestu k jejímu vyléčení, k překonání lekce, kterou naznačuje. V rámci léčby rodinných konstelací jsme byli svědky harmonizace mnoha vztahů a návratů k láskyplnému soužití - vztahy jsou jako bytosti. Nečištěné se zanášejí a přestávají uspokojivě fungovat.

 

Naše ordinace vychází z praxe klasické homeopatie, kterou provozuji od  r. 2004. Jsem vzděláním lékař, ovšem přístup a metody školské materialistické medicíny mi nikdy nepřirostly k srdci - proto jsem se po škole nechal vést „alternativním“ směrem.  Moje žena,se přidala později se svým darem léčení rukama a intuice.  Je zaměřena na terapii Theta healing (léčení skrze Stvořitele) a terapii doteku (shiatsu, harmonizační a léčebné masáže).

  Ke konstituční homeopatii postupně přibyly další způsoby léčby, které kombinujeme a používáme pro maximální užitek klienta. Každá metoda má svůj limit, brzy bylo jasné, že je třeba hledat další obohacující perspektivy, úhly pohledu na nemoc a její léčení.  Rozšířením homeopatického přístupu od začátku bylo rei-ki, systém přírodního léčení energií, později se přidaly šamanské metody práce s energií. Odtud vedla cesta k meditacím a zkoumání sebe sama (E.Tomáš, tibetský dzogčhen…).  „Poznej sám sebe“ je jistě nejmocnější a zároveň zcela univerzální návod k vyřešení všech potíží života, nejen fyzické nemoci. Vše leží uvnitř člověka samého, je to tudíž tam a odtud řešitelné. Musím vědět, kdo jsem, jak funguje moje mysl, co je tělo atd. Vše ostatní kromě vnitřní práce a změny je jen dočasným gestem vnějšího významu a tak se naše práce postupně více a více začala zaměřovat na vnitřní prameny, příčiny jevů.

 Léčení pro nás znamená nalezení a odstranění těchto příčin. Metody jsou způsoby cesty k této příčině. Cest je mnoho. Ze zkušenosti z léčby vyplynulo, že je nutné pracovat s nemocnými vztahy (k sobě samému, v rodině - tedy řešit rodinnou konstelaci), s nemocnými návyky a vlastnostmi, které se jen zrcadlí ve zdravotních problémech (psychosomatika a etikoterapie). Jinou možností je vynikající a velmi účinná metoda THETA HEALING A SRT, které umožňují rozpuštět příčiny i ve vrstvách velmi vzdálených fyzičnu.

  Stav nemoci je pro každého velkou výzvou překročit zaběhané nefunkční způsoby bytí v celkovém kontextu svého života. O nic menšího v tomto běžném jevu nejde. Je to smysluplné vyjádření mého organismu o jeho stavu. Pokud poslechnu jeho řeč, můžu se něco zcela zásadního naučit a diametrálně změnit kvalitu jakéhokoli aspektu svého života. Proto se zásadně snažíme angažovat klienta a aktivovat jeho vědomí odpovědnosti za sebe sama. Odpovědnost za sebe sama podmiňuje možnost osvobození se - od čehokoli…

Proto vlastně neexistuje hranice mezi léčitelnou a neléčitelnou nemocí. Tuto hranici v sobě vytváří nebo rozpouští každý člověk sám, podle přesvědčení a ochoty ke změně. Celostní léčení nemá jiný limit.

U dětí jde často o zrcadlení nemoci rodičů, ev. jejich vztahů. Jsou prostě součástí kontextu. Takže tudy je také možné a často vhodné vést léčebný proces, přes rodiče.

Naši přátelé:

    https://www.malayacentrumjogy.cz/

https://cvok.cz/